Lumière do Aretê

2015 - 17h - Palomino Lusitano Stallion
Unicornio do Retiro / Xantipa SJR

Stunning palomino stallion.
Long legged, elegant with good bone and power.  FEI potential.

Walk, trot, canter under saddle.
Unique opportunity. 


Xrays available.

Palomino Lusitano stallion for sale