2018 - Bay Lusitano Filly
Xerifino / Xheriba

Operetta

Lusitano filly for sale by Xerifino x Xheriba.
IALHA and APSL eligible.

xerifino lusitano offspring.PNG
logo.jpg