Encanto

LUSITANO STALLION

Encanto

Color: Palomino
Height: 16.3h
DOB: 11/26/2008
Level: